31 appartementen Tooropstraat
te Nijmegen

“Bouw- en woonrijp maken van 31 appartementen
Tooropstraat te Nijmegen ”

Het project 31 appartementen Tooropstraat te Nijmegen is aangenomen door Laurant Groen – Infra. Onder de werkzaamheden behoort het bouwrijp maken, aanleggen van de riolering, grondwerkzaamheden, aanbrengen van verhardingen, kantafsluitingen en andere elementen binnen de verhardingen.

  • Grondwerk: Diverse grondwerkzaamheden waaronder ontgraven van de bouwkuipen, ontgraven rioolsleuf, aanbrengen bomengrond, afwerken maaiveld.
  • Riolering: Leveren en aanbrengen PVC hoofdriool, infiltratieriool, aansluiting op gemeentelijk riool, aanbrengen inspectieputten en kolken.
  • Verhardingen: Het leveren en aanbrengen van keerwanden, kantopsluitingen en elementenverharding.
  • Beplanting: Aanbrengen bomen, heesters, gazon

 

Uitvoeringsperiode BRM: Augustus 2019 – september 2019

Uitvoeringsperiode WRM: Maart 2020 – juli 2020

Bekijk andere projecten

Boulevard Heuvelink

De perfecte ondergrond voor een parkeergarage

Veerstraat

Aanleggen van de riolering, verhardingen, kantafsluitingen en andere elementen binnen de verhardingen zodat de nieuwbouwwoningen toegankelijk zijn vanaf de openbare weg.

Laurant is jouw partner!